تگ

قصر امیرآباد

مرورگر
باغ امیرآباد یادگاری از دوران قاجار

در فاصله‌ی 5 کیلومتری جنوب غرب بیرجند، در حاشیه جاده بیرجند به خوسف باغ و قصر امیرآباد ساخته شده است. قدمت این بنای تاریخی مربوط به اوایل دوره قاجاری است و به امیر معصوم خان شیبانی تعلق دارد. این بنادر تاریخ 2 اسفند 1376 با شماره ثبت 1969 به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده ‌است.