تگ

قطار سریع السیر برنینا

مرورگر
انواع قطارها در اروپا

قطارهای اروپا همراه با شبکه‌ی ریلی عظیم، هزینه‌ی پایین، مناظر زیبا و البته از همه مهم‌تر وجود تنوع و امکان انتخاب قطارها برای سفرهای روزانه و بین‌المللی، مسافرت را به تجربه‌ای جذاب در اروپا تبدیل کرده است.