تگ

قلعه‌ی الموت

مرورگر
قلعه اسماعیلیان از بناهای تاریخی استان خراسان جنوبی

در زمان سلجوقیان،‌ اسماعیلیان بر طبس استیلا یافتند و قلاع محکمی در کوه های آن ساختند كه مهم‌ترين آن‌ها، قلعه‌ای برای تربيت فداييان مطلق است.اسماعيليان قلعه‌های زيادی داشتند که دور از چشم ماموران حکومتی در آن‌ها فعاليت می کردند.