تگ

قلعه‌ی فورك بيرجند

مرورگر
قلعه فورک یکی از زیباترین قلعه های تاریخی در استان خراسان‌جنوبی

قلعه فورگ ارگی در روستای فورگ از توابع شهرستان درمیان و در ۵ کیلومتری از شهر بیرجند در استان خراسان‌جنوبی قرار گرفته است.این قلعه بعد از قلعه الموت مهم‌ترین مقر حضور اسماعیلیان به حساب می‌آمده که در این محل فداییان مطلق را تحت تعلیم و آموزش‌های مخصوص قرار می‌دادند.