تگ

قلعه‌ تاریخی تل

آشنایی با مکان های دیدنی ایذه

ایذه یکی از شهرهای استان خوزستان است که یکی از شهرهای بختیارنشین ایران است که پیشینه تاریخی آن با وجود آثار و سنگ‌نبشته‌های باستانی مربوط به دوران عیلامیان می‌باشد.ایذه شهر نگارکنده‌های سنگی و صخره‌ای ایران نام نهاده شده‌است.