تگ

قلعه تاریخی گزیک

جاذبه های گردشگری گزیک، دیدنی های گزیک

گزیک یکی از شهرهای استان خراسان جنوبی می باشد. شهر گزیک مرکز بخش گزیک از توابع شهرستان درمیان می باشد . این بخش و شهرستان دارای مرز مشترک با کشور افغانستان بوده و به فاصله 120 کیلومتری از مرکز استان و 45 کیلومتری از مرز افغانستان قرار گرفته است .