تگ

قلعه عاشورگاه

مرورگر
نتیجه تصویری برای قلعه محمدیه نایین

قلعه محمدیه نایین ، از معروفترین بناهای دوره زردشت در منطقه‌است و بالای کوهی مشرف بر محمدیه که قدمت آن قرن‌ها پیش از بوجود آمدن نایین است قرار گرفته. قلعه محمدیه تقریبا از تمام نقاط محمدیه و از جاده نائین به انارک دیده می‌شود.