تگ

قلعه قشم

مرورگر
جاذبه گردشگری قلعه‌ پرتغالی‌ها

قلعه‌های جنوب ایران یادگاری‌هایی کهن از دوران استعمار پرتغالی‌ها در ایران محسوب می‌شوند که جهت جلوگیری از حمله احتمالی بومی‌ها در جزایر جنوب ساخته شده بودند. قلعه‌ پرتغالی‌ها تقریباً در بیشتر مناطق حاشیه خلیج فارس وجود دارد.