تگ

قلعه میر ترک

مرورگر
دوبرجی

شهر دوبرجی در استان فارس از توابع شهرستان داراب می باشد.دوبرجی در گذشته به عنوان مرکز بخش فرگ داراب بوده که در حال حاضر این روستا به شهر تبدیل شده است. در گذشته قدیم بعد از اینکه بیماری وبا در شهر قدیمی فرگ رایج شد قلعه فرگ خالی از سکنه گردید.