تگ

قلعۀ باستانی و تاریخی پری

قلعه پری ، از جاذبه های تاریخی در استان همدان

در 200 متری جاده آسفالته اراک به ملایر و در مرکز روستا، تپه پری با ارتفاع 15 متر از زمین‌های اطراف قرار گرفته است. در بلندای تپه، قلعه پری که بنای اولیه آن به قرن 4 ق.م می‌رسد در مرکز روستای پری خودنمایی می‌کند.