تگ

قله سيالان

مرورگر
جاذبه گردشگری قله خشچال

قله خشچال با ارتفاع 3930 متر يکی از قلل رشته کوه البرز غربی محسوب می شود ودقيقا در مرز دو استان قزوين و مازندران قرار گرفته است.موقعيت اين کوه در بين دره های الموت در جنوب و دره های دو هزار و اِشکِور در شمال خود قرار گرفته است.