تگ

قله قزل ارسلان

مرورگر
سفر به روستای زیبای وهنان

وهنان از دیگر جاذبه های گردشگری شهر بهار می باشد. وهنان روستایی خاص با جذابیت ها و چشم اندازهای زیبا و طبیعی و همراه با گونه های طبیعی  حیات وحش است. روستای وهنان سی و چهار کیلومتر با شهر همدان فاصله دارد و بالاتر از ایست بازرسی جاده کرمانشاه  در  دور برگردان روستای آبرومند قرار دارد.