تگ

قنات آب

مرورگر

برای ساعاتی به گذشته سفر کنید و برگی از تاریخ معاصر ایران را ورق بزنید، توصیه می‌کنیم بازدید از این جاذبه تاریخی پایتخت را از دست ندهید. 8- مدرسه دارالفنون، ناصرخسرو 9- خانه دکتر مصدق، فلسطین 10- قنات آب، شهرک امید هنری 11- خانه موزه استاد صبا، بهارستان 12- موزه فرش، کارگر شمالی 13- موزه موسیقی، الهیه در...