تگ

قنات بهاالدین

خانه تقدیری اردکان یادگاری از دوران قاجار

خانه تقدیری اردکان یکی از زیباترین دیدنی های اردکان است که قدمت به آن دوران حکومت قاجار برمی‌گردد.معماری در ایران و البته در همه جای دنیا، تحت تأثیر شاخص‌ها و اقلیم هر منطقه قرار می‌گیرد.در نواحی خشک و کویری ایران نیز متناسب با آب و هوا خانه‌ها معماری خاص خود را دارند.