تگ

قوشچی

N83049593-72574639

قوشچی یکی از شهرهای بخش انزل شهرستان ارومیه در استان آذربایجان غربی ایران است.قوشچی در فاصله حدود ۵۲ کیلومتری شمال غربی ارومیه واقع شده‌است. قوشچی مرکز بخش انزل بوده و جمعیت آن بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 حدود 2787 نفر با 935 خانوار می‌باشد.