تگ

لائوس

مرورگر
جشن بودایی در جنوب شرق آسیا

در اواسط ماه آوریل در اغلب کشور‌های جنوب شرق آسیا شاهد برگزاری جشن‌های سنتی سال نو هستیم که با توجه به شرایط مذهبی و اعتقادی اهالی این منطقه برگزار می‌شوند و به عنوان جشن‌های سال جدید بودایی شناخته می‌شوند.