تگ

لباس زنان آذری

مرورگر
لباس محلی آذری، لباس های سنتی و محلی مردم آذربایجان

لباس آذربایجانی یا لباس ملی آذربایجانی‌ها لباس سنتی آذربایجانی که از فرایندهای طولانی فرهنگ، دین و… مردمان آذربایجانی پدید آمده‌است. و از نشانه‌های خاص اهالی آذربایجانی می‌باشد.لباس آذربایجانی نشان‌دهندهٔ ویژگی‌های هنری، تاریخی، قومی و خلاقیت‌هایی است که در داخل لباس منعکس می‌شود.