تگ

لباس محلی بلداجی

مرورگر
بلداجی

شهر بلداجی معروف به پایتخت گز ایران از جمله شهرهای پرآوازه کشور می باشد که در استان چهارمحال و بختیاری قرار گرفته است. مردم این شهر به زبان ترکی تکلم می کنند.  اين شهر در فاصله تقريبی ۳۵ کيلومتری جنوب غربی بروجن قرار دارد.