تگ

لباس و پوشش مردم کوبا

مرورگر
آداب و رسوم مردم کوبا

کشور کوبا بیشتر از هر چیز دیگری با فیدل کاسترو، چه‌گوارا و ماشین های قدیمی معروفش شناخته می‌شود. اما معمولاً مردم درمورد فرهنگ و آداب و رسوم کوبایی‌ها اطلاعات چندانی ندارند. در ادامه با سرگذشت و آداب و رسوم مردم کوبا بیشتر آشنا خواهید شد.