تگ

لبه ی پرتگاه نیاگارا

مرورگر
غار دیدنی Grotto در انگلیس

غار Grotto یک غار بزرگ ساحلی است که در طول هزاران سال پیش توسط موج های خلیج Georgian تشکیل شده است.

این غار بسیار چشم نواز و زیبا است و با تابش نور خورشید، تونل زیرآبی باشکوه داخل آن هویدا می شود.