تگ

لحظه ی قطعی عکاسی

مرورگر
تکنیک های عکاسی در سفر

برای برخی از افراد؛عکاسی در طول مسافرت،نیمی از لذت نهفته ی سفر است.اما اگر از عکس های تکراری مانند:نمای مقابل برج ایفل و یا کجی برج پیزا خسته شده اید،چگونه می توان این عکس ها را به تصاویری فوق العاده تبدیل کرد؟