تگ

لر کوچک و لر بزرگ

مرورگر
معرفی رودخانه سزار متشکل از دو رودخانه ماربُره و رودخانه تیره

رودخانه سزار که گاهی به آن «آب دز» نیز می‌گویند، از شاخه‌های رودخانه دز است که خود رودخانه دز نیز شاخه ای از رودخانه کارون به‌شمار می‌رود و یکی از بزرگترین رودخانه‌های زیر حوضه کارون بزرگ در استان لرستان است.