تگ

لسر تاون

مرورگر
قلعه پراگ، آمیزه‌ای از هنر و قدرت

علیرغم وجود جنگ‌ و آتش‌سوزی‌های فراوان، قلعه پراگ همچنان استوار باقی‌ مانده و نمونه‌ای منحصر به فرد از ترکیب چند سبک معماری شامل گوتیک و رومانسک را به نمایش می‌گذا