تگ

لو ویلاژ پاریس.

مرورگر
بهترین هاستل ها در پاریس فرانسه

پاریس، هاستل‌های زیادی دارد که بیشتر روی قشر دانشجویان و مسافران جوان تمرکز دارند، اما همه آن‌ها علاوه بر آن که تمیز بوده و محیطی صمیمی دارند، بسیار ارزان نیز هستند. قبل از آنکه به این شهر سفر کنید،