تگ

لیر ترکیه

مرورگر

قیمت های روز و شب تاکسی در استانبول فرقی نمی کند پس اگر شخصی ادعا کرد که چون شب است، هزینه بیشتری باید بپردازید، قبول نکنید. به لیر پرداخت کنید همیشه سعی کنید که لیر ترکیه داشته باشید زیرا در صورتی که هزینه آن را بخواهید با دلار یا یورو بدهید، نرخ بالایی را به شما پیشنهاد می کنند. کمربند ایمنی را ببنید...