تگ

لیست شلوغ‌ترین فرودگاه‌های جهان

مرورگر
فرودگاه های شلوغ در جهان کدامند ؟

آیا می‌دانید که فرودگاه‌های بزرگ جهان در هر سال چند مسافر دارند؟ در این مطلب شلوغ‌ترین فرودگاه‌های جهان را معرفی می‌کنیم. اما جایگاه فرودگاه بین‌المللی ایران در میان شلوغ‌ترین فرودگاه‌های جهان کجاست؟