تگ

مالک و موسس خانه قدیری

مرورگر
معرفی خانه تاریخی و کهن قدیری رشت

خانه قدیری رشت که مربوط به دوران پهلوی است، دارای اسکلت و سازه چوبی با سقف لمبر کوبی است. پوشش خارجی خانه قدیری، سفالی و در و پنجره آن از چوب نراد روسی ساخته شده‌است.