تگ

ماندن در روستا

مرورگر
راه های اقامت ارزان تر از هتل

بعد از بلیط هواپیما این هزینه ی اقامت است که بیشترین سهم در بودجه ی تعطیلات را به خود اختصاص می دهد. مسافران خلاق اقامت گاه های جایگزین هتل را برای پرداخت کمتر مورد بررسی قرار می دهند. ما در این مقاله نکات مقرون به صرفه را یادآوری می کنیم: