تگ

ماندگارترین بلوار پاریس

مرورگر
28 جاذبه گردشگری برتر پاریس

این که آیا آفتاب بر روی تراس کافه های بلوار سن ژرمن کی تابد یا غبارهای تیره رودخانه ساین در حال پوشاندن کلیسای جامع نوتردام است، فضای جادویی پاریس مکانی برای بازدیدکنندگان علاقه مند می باشد.