تگ

ماینینگر فرانکفورت

مرورگر
بهترین هاستل ها در فرانکفورت آلمان

فرانکفورت که در کرانه‌های رودخانه ماین واقع شده، سنت‌های جذابی از این سرزمین را به نمایش می‌گذارد. البته باید بدانید که این شهر نقطه کانونی دنیای مدرن تجاری اروپایی نیز به شمار می‌آید.