تگ

مترو گوانجو دارای ۹ خط

مرورگر
سیستم مترو گوانجو چین ،‌چهارمین سیستم مترو در جهان

مترو گوانجو در سال ۱۹۹۹ افتتاح شد و و از آن زمان به سرعت در حال رشد است. این سیستم، شهر را پوشش می دهد و به سرعت به خارچ شهر در حال گسترش است. کرایه از ۲ تا ۱۹ یوان است. اکثر اطلاعیه ها و نشانه ها در ایستگاه ها به زبان چینی و انگلیسی هستند. ایستگاه خط ۳ در صبح و عصر بسیار شلوغ است.