آب گرم محلات از بهترین‌ چشمه‌های آب گرم کشور

آب گرم محلات ، جاذبه ای تفریحی و درمانی

در نزدیکی شهرستان محلات، چشمه‌های آب گرم ارزشمندی با خواص درمانی بسیاری وجود دارد که استفاده از آن‌ها از دوران بسیار دور تا به امروز رواج دارد.چشمه‌های آب گرم شامل ۶ چشمه به نام ‌های روماتیسم، سلیمانیه، شفا، دنبه، حکیم و سودا است.