موزه‌ آذربایجان یکی از مهم‌ترین موزه های ایران

موزه‌ آذربایجان یکی از مهم‌ترین موزه های ایران

موزه آذربایجان از مهم‌ترین موزه‌‌ های ایران به شمار می‌رود که در شهر زیبای تبریز واقع شده است و هر ساله گردشگران و بازدیدکنندگان زیادی در سفر به شهر اولین‌ها از این موزه زیبا دیدن کرده و لحظاتی را غرق در آثار این مجموعه می‌شوند.