طاق نصرت پاریس از بناهای باشکوه و باعظمت پاریس

طاق نصرت پاریس از بناهای باشکوه و باعظمت پاریس

پاریس نگین شهرهای جهان است و با جاذبه های گردشگری فراوانی که دارد همه را شیفته و دلباخته خود کرده است. بریج مشهور ایفل، رود سن که در سرتاسر شهر جاری است، کافه های پاریسی و طاق پیروزی پاریس از جمله دیدنی های این شهر افسانه ای هستند.