جزیره ایستر ، جزیره ای پر از رمز و راز در شیلی

جزیره ایستر ، جزیره ای پر از رمز و راز در شیلی

جزیره ایستر (Easter island) در جنوب شیلی واقع شده است و به جزیره کوچکی در اقیانوس آرام شناخته میشود. مردمان قدیم در این منطقه از خود مجسمه ها و چیزهای عجیب بسیاری به جا گذاشته اند. امروزه بسیاری از باستان شناسان به دنبال کشف رازهای این جزیره هستند.