یخدان مویدی ، بزرگ‌ترین یخچال خشت و گلی ایران

یخدان مویدی ، بزرگ‌ترین یخچال خشت و گلی ایران

بزرگ‌ترین یخچال خشت و گلی جهان یخدان مویدی است. مویدی نام محله‌ای در شهر کرمان است و شامل بخشی از زمین‌ها و قنات قدیمی واقع در محدوده ی میدان تختی و خیابان‌های خورشید و ابوحامد است. این بنای ارزشمند در اواخر دوره ی صفویه ساخته شد و نام آن «موئدی» است.