تگ

مجموعه برج آزادی

مرورگر

خیابان های لاله زار و جمهوری خود تاریخ معاصر تهران را روایت می کند. اوقات شرعی، شامل اذان صبح، اذان ظهر و اذان مغرب تهران را میتوانید در این لینک مشاهده کنید. تهران قدیمی 1- مجموعه برج آزادی برج آزادی که در زمان خود شهیاد نام داشت خیلی زود نماد دروازه گونه تهران و ترجمان معمارانه ایران مدرن شد، این بنا اکنون سی و...