تگ

مجموعه موزه های کاخ نیاوران

مرورگر

مجموعه موزه های کاخ نیاوران کاخ نیاوران در شمال شرق تهران (شمیرانات) قرار دارد. شکل گیری کاخ نیاوران به نخستین سالهای سلسله قاجار بازمی گردد. مجموعه کاخ نیاوران که پس از انقلاب اسلامی به مجموعه ای موزه ای تبدیل شده است تا سال 1378 با مجموعه سعدآباد بطور مشترک اداره می گردید و از آغاز سال 1379 رسماًٌ مستقل شد. 23- مجموعه موزه های کاخ سعد آباد 24- موزه عبرت ایران، عشرت آباد 25- موزه رضا عباسی، شر...