تگ

مجموعه هتل های کومو

مرورگر

نمی باشد. بلکه یک تریکب مجلل است از هر دوی آن ها، که تا دامنه های شیب دار تنگه رودخانه مقدس آیونگ ادامه دارد. این مکان که قبلاً به عنوان بگاوان گیری شناخته می شده است، سال های پیش در مجموعه هتل های کومو، که در میان لوکس ترین برندهای هتل جهان قرار دارد، تبدیل به یک مکان درمانی درجه یک شده است. تنها ۳۰ سوئیت وجود دارد، که در...