بوستان نوروز از بوستانهای بزرگ و دیدنی تهران

بوستان نوروز از بوستانهای بزرگ و دیدنی تهران

بوستان نوروز یکی از مکانهای دیدنی تهران در غرب بزرگراه شهید مدرس و جنوب پارک آب و آتش می باشد که با عبور از مجموعه آب و آتش و ادامه مسیر به سمت جنوب، بعد از اتوبان شهید همت با استفاده از یک پل ارتباطی وارد بوستان نوروز و مجموعه پلانتاریوم می شوید.