تگ

مدرسه دارالفنون

مرورگر

یکی از جاهای دیدنی تهران است؛ بنابراین، اگر دوست دارید تا برای ساعاتی به گذشته سفر کنید و برگی از تاریخ معاصر ایران را ورق بزنید، توصیه می‌کنیم بازدید از این جاذبه تاریخی پایتخت را از دست ندهید. 8- مدرسه دارالفنون، ناصرخسرو 9- خانه دکتر مصدق، فلسطین 10- قنات آب، شهرک امید هنری 11- خانه موزه استاد صبا، بهارستان 12-...