تگ

مدرن ترین شهرهای دنیا

مرورگر

ابوظبی (Abu Dhabi) پایتخت فدرال و مرکز دولت امارات متحده عربی، بزرگترین شهر این کشور و یکی از مدرن ترین شهرهای دنیا است. این شهر در سی سال گذشته و به برکت چاه های نفت در این منطقه، به سرعت از یک روستای ماهیگیری به دولت شهری مدرن تبدیل شد. مسجد شیخ زاید ابوظبی  همچنین بيشتر ذخاير...