تگ

مرمت پل گاومیشان

مرورگر
پل باستانی گاومیشان پلدختر

پل گاومیشان پلی باستانی است که در دوران ساسانیان بنا نهاده شده است. این پل از شهر دره شهر که مرز میان دو استان لرستان و ایلام است و برروی رودخانه سیمره واقع شده است