تگ

مرکز خرید نیویورک سیتی سنتر

مرورگر
بهترین بازارها و مراکز خرید در ریودوژانیرو برزیل

ریو شهری با مرکز خریدهای فراوان است که از قیمت‌های اقتصادی تا لوکس‌ترین محصولات را پوشش می‌دهند. مراکز خرید در برزیل تنها مکانی رفاه برای خریدن همه چیز زیر یک سقف نیستند؛ آن‌ها قطب‌های اجتماعی هستند که مردم در آن با دوستان خود معاشرت کرده، شام می‌خورند یا به تماشای آخرین فیلم‌ها می‌نشینند.