تگ

مرگنلر

مرورگر
مرگنلر

مرگنلر شهری در استان آذربایجان غربی در کشور ایران است.این شهر دومین شهر شهرستان شوط است.این شهر بر اساس مصوبه هئیت دولت در آذرماه سال ۱۳۸۶ از روستا به شهر ارتقا یافت.بزرگراه بازرگان-تبریز از وسط این شهر عبور می کند.