تگ

مزارشیخ یوسف سروستانی

مرورگر
معرفی آرامگاه شیخ یوسف سروستانی

این بنا در مرکز سروستان واقع شده است.بقعه شامل دو چهار طاقی با ستون های سنگی می باشد که با ظرافت و استادی تراشیده شده است . بر سنگ قبر که دروسط بقعه قراردارد نام شیخ یوسف بن یعقوب سروستانی و تاریخ680 هجری قمری نگاشته شده است.