تگ

مزار پیر احمد خوافی

مرورگر
نتیجه تصویری برای آرامگاه خواجه غیاث‏ الدین پیر احمد خوافى

مزار پیر احمد خوافی در ابتدای خیابان پیر احمد مقابل حوزه علمیه احناف شهر خواف قرار گرفته است.این آرامگاه، بنایی مربع شکل است که دیوارهای آن از آجر ساخته شده است و به وسیله شبکه‌هایی به بیرون دید دارد. قدمت بنای فعلی این آرامگاه از دوران قاجاریه است.