تگ

مسابقه واسالوپت

مرورگر
پیست های اسکی هیجان انگیز مسابقات جهان

اسکی یکی از ورزش‌های قدیمی و محبوب به خصوص در مناطق سردسیری است. هرچند شاخه‌های جدیدتر این ورزش مانند اسکی روی چمن، امکان اسکی را در مناطق گرمسیر نیز میسر کرده‌اند؛ اما اسکی روی تپه‌های سفید و زمین‌های پوشیده در برف، هنوز بیشترین طرفدار را به خود اختصاص می‌دهد.