تگ

مساجد عثمانی استانبول

مرورگر
چه تفریحاتی در استانبول رایگان هستند؟

شما میتوانید برای ایجاد تغییر با غذاهای خیابانی جشن بگیرید، و همچنین مساجد و پارک های این شهر فقط تعدادی از جاذبه های آن هستند که می توان بدون هیچ هزینه ای از آنها بازدید کرد. در اینجا راهنمای جاذبه ها درباره بهترین کارهایی که میتوانید به رایگان در استانبول انجام دهید توضیح داده است.