تگ

مسجد آقابزرگ

مرورگر
نتیجه تصویری برای خانه بروجردیها

کاشان یکی از تاریخی ترین شهرهای ایران است که قدمت آن به ۷۰۰۰ سال پیش بر می گردد. خانه های تاریخی فراوان و زیبا یکی از دلایلی است که باعث مشهور شدن این شهر کویری شده است.خانه بروجردی ها در محله ی سلطان میر احمد کاشان قرار دارد.